AUTORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA "ODKRYWCY" 
im. Janusza Korczaka

DZIECKO NIE JEST CZYSTĄ KARTKĄ
" Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną zapełnisz treścią.”

Chcemy pomóc dzieciom odkryć ich talenty i mocne strony

O NAUCE I ZROZUMIENIU 
„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.” 

Chcemy pokazać dzieciom jak badać i odkrywać świat, aby go rozumiały i znalazły w nim swoje miejsce.

O ROLI OPIEKUNA 
„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie um​ie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” 

Chcemy towarzyszyć dzieciom w rozwoju, wspierać w trudnościach i pozytywnie motywować. 

O RADOŚCI JAKĄ DAJE SAMODZIELNOŚĆ 
„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.” 

Chcemy być obok dzieci, aby z czasem stanąć za nimi.  

O PRZEMOCY I TRESURZE 
„Wszystko, co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą, jest nietrwałe, niepewne, zawodne.” 

Chcemy dać każdemu dziecku możliwość nauki i rozwoju we własnym tempie, bez presji czasu i oceniania. 

O GRANICACH 
„Nie biegaj, bo się spocisz. Nie biegaj, bo się zabłocisz. Nie biegaj, bo mnie głowa boli. (…) I cała potworna maszyna pracuje długie lata, by kruszyć wolę, miąć energię, spalać siłę dziecka (…) Więc na wszystko pozwalać? Przenigdy: z nudzącego się niewolnika zrobimy znudzonego tyrana. (…) Musimy ustalić granice jego i mego prawa.” 

Chcemy dać dzieciom przestrzeń do bycia dziećmi, jednocześnie wprowadzając w świat norm społecznych.  

O POROZUMIENIU I PRZEBACZANIU 
„Trzeba się porozumieć, trzeba się pogodzić. I trzeba przebaczać. Często wystarczy przeczekać.” 

Chcemy kończyć każdy dzień Kręgiem Rady, podczas którego każde dziecko będzie mogło wyrazić swoje myśli i zakończyć wspólny czas bez trudnych emocji. 

Powyższe cytaty pochodzą z następujących książek i pism Janusza Korczaka: 
  • „Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie”
  • „Jak kochać dziecko. Internat. Kolonie letnie. Dom Sierot”
  • „Momenty wychowawcze”
  • „Pamiętnik i inne pisma z getta”
  • „Prawidła życia”
  • „Pisma wybrane”
Książki Janusza Korczaka możecie pobrać bezpłatnie w wersji PDF na stronie Rzecznika Praw Dziecka.