AUTORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA "ODKRYWCY" 
im. Janusza Korczaka

CO OFERUJE NASZA SZKOŁA?

  • autorski projekt zajęć z edukacji wczesnoszkolnej "Akademia Odkrywców" 
  • edukacja poprzez zabawę, gry, projekty 
  • pedagogika zabawy, metodyka zuchowa
  • budowanie relacji opartych na szacunku 
  • brak zadań domowych, ocenianie kształtujące 
  • zajęcia w terenie, wyjścia, wycieczki 
  • stała współpraca z psychologiem 
  • doświadczona, wspierająca kadra 
  • rodzic jako część społeczności szkolnej

PLAN DNIA:

opieka świetlicowa 
9:00-10:30 - krąg, I blok - "Akademia Odkrywców"
10:30-11:00 - przerwa
11:00-12:30 - II blok - "Akademia Odkrywców"
12:30-13:00 - przerwa
13:00-14:30 - III blok - zajęcia dodatkowe wg zainteresowań dzieci opieka świetlicowa

CENNIK: 

 wpisowe - 1000 zł
czesne (IX-VI) - 1800 zł
czesne (VII-VIII) - 500 zł

Edukacja w naszej szkole odbywa się w formule edukacji domowej - szkołą macierzystą jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Inspiracja" we Wrocławiu.

Zapraszamy ciekawe świata dzieci i otwartych rodziców! 
Zadzwoń, przyjdź, zobacz, porozmawiaj i zdecyduj.